मुख्य समाचार

read more

Program Schedule

  • सकेत धुन 04:55 am - 05:00 am
  • नैतिक सन्देश/भजन 05:00 am - 05:30 am
  • नेपालवाणीको पहिलो भाग 05:30 am - 06:00 am
  • साझा खवर सिआईएन 06:00 am - 06:30 am
View all

स्थानीय समाचार

राष्ट्रिय समाचार

अन्तराष्ट्रिय समाचार

Read more

खेलकुद समाचार

विविध समाचार

Profile

Shankar Thapa

Designation: Chairperson
Email

Dal Bdr Deuwa

Designation: Managing Director
Email
View All